logo

HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

CLB KHOA VIỆN TRƯỜNG CNTT&TT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày   10  tháng 4  năm 2023

THƯ CẢM ƠN

        

Kính gửi: 

Các đơn vị tài trợ Đại hội Đại biểu FISU Việt nam nhiệm kỳ II

 

 

Ngày 7/4/2023, tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, CLB Khoa- Trường- Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU Việt Nam) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2023-2028) với sự tham dự của các đại biểu trên khắp cả nước.

Toàn thể FISU Việt Nam xin tri ân và trân trọng những đóng góp, tài trợ quý báu có ý nghĩa vô cùng quan trọng của Quý Đơn vị, góp phần làm nên thành công của Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội Đại biểu và Ban Chấp hành FISU Việt Nam nhiệm kỳ II xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý Đơn vị.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục được hợp tác với Quý đơn vị trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

 

TM. BAN CHẤP HÀNH FISU VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

[đã ký]

 

GS TS Nguyễn Thanh Thủy