logo

Câu lạc bộ Khoa-Trường-Viện Công nghệ Thông tin – Truyền thông Việt Nam (tên quốc tế theo tiếng Anh là Vietnam Association of Faculties-Institutes-Schools-Universities of ICT, viết tắt là FISU), là một Chi hội thuộc Hội Tin học Việt Nam, thành lập năm 2018, được các thành viên tự nguyện thành lập trên cơ sở tiếp thu và chia sẻ các tư tưởng của cộng đồng đào tạo và nghiên cứu CNTT – TT tại Việt Nam, với mong muốn là nơi tụ hội, kết nối, định hướng, chia sẻ về đào tạo và nghiên cứu, để có tiếng nói chung tham gia vào các hoạt động phát triển giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT - TT của nước nhà, mang lại lợi ích chính đáng cho các thành viên, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, góp phần đưa Việt Nam sánh vai các cường quốc CNTT-TT trên thế giới.

   

Câu lạc bộ FISU thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đào tạo nguồn lực CNTT-TT, nghiên cứu, triển khai, chuyển giao và dịch vụ CNTT-TT dưới các hình thức khác nhau, theo quy định của pháp luật và điều lệ Hội Tin học VN, phù hợp với năng lực của các thành viên cá nhân, thành viên tập thể mà FISU Câu lạc bộ huy động được.

Câu lạc bộ FISU hoạt động dưới nhiều hình thức (có lợi nhuận hoặc phi có lợi nhuận), trong nhiều lĩnh vực (đào tạo, nghiên cứu, phát triển sản phẩm, phổ biến kiến thức, quảng bá, phân phối, dịch vụ, tư vấn), trên nhiều phạm vi, ở nhiều hình thái tổ chức linh hoạt, nhằm đề cao vai trò, tư tưởng, ảnh hưởng của đào tạo và nghiên cứu CNTT - TT tới xã hội hiện đại.