logo

Danh sách Hội đồng Thành viên Danh dự

Bao gồm 21 thành viên. Trong đó có 4 nhà quản lý KHCN, GD và ĐT và 17 nhà khoa học, nhà giáo.

Danh sách 04 nhà quản lý KHCN

STT Họ và Tên Học hàm, học vị Ghi chú
1 GS.TSKH. Đỗ Trung Tá Nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông
2 TS. Nguyễn Quân Nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN, Chủ tịch Hội Tự động hóa
3 TS. Trần Đức Lai Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội ĐTVT
4 GS. TS. Nguyễn Hữu Đức Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

Danh sách 17 nhà khoa học, nhà giáo

STT Họ và Tên Học hàm, học vị Ghi chú
1 GS. TSKH. Bạch Hưng Khang Nguyên Viện trưởng Viện CNTT, VHLKHCN VN, Nguyên Chủ tịch HĐCDGS ngành CNTT
2 GS. TS. Nguyễn Lãm Nguyên Giám đốc Trung tâm Máy Tính, Bộ QP, Nguyên CNK Trường ĐH Văn Lang
3 PGS. TS. Nguyễn Văn Ba Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Toán Lý, Trường ĐHBK HN
4 PGS. TS. Hồ Thuần Nguyên trưởng phòng Lập trình, Viện KH Tính toán và Điều khiển, VKHVN
5 GS. TS. Nguyễn Thúc Hải Nguyên Chủ tịch HĐCDGS ngành CNTT, Nguyên CNK CNTT, ĐHBKHN
6 PGS. TS. NGND. Hồ Sỹ Đàm Nguyên CNK CNTT, ĐH KHTN
7 PGS. TS. NGUT. Thái Thanh Sơn Nguyên CNK CNTT, ĐH Mở Hà nội
8 PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy Nguyên Trưởng phòng Lập trình, Viện CNTT, Viện HLKHCNVN
9 GS. TSKH. Hoàng Kiếm Nguyên Chủ tịch HĐCDGS ngành CNTT, Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT, ĐHQGHCM, Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Bà Rịa- Vũng Tàu.
10 GS. TS. Vũ Đức Thi Nguyên Viện trưởng Viện CNTT, VHLKHCNVN
11 GS. TS. Phan Thị Tươi Nguyên CNK CNTT, Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHBK HCM
12 GS. TSKH. Phạm Thế Long Nguyên Giám đốc HVKTQS, Nguyên Phó Chủ tịch HĐCDGS ngành CNTT
13 GS. TS. Hồ Tú Bảo Nguyên Viện trưởng Viện John von Neuman, ĐHQG HCM.
14 PGS. TS. Lê Mạnh Thạnh Nguyên PGĐ Đại học Huế, Nguyên CNK CNTT, ĐH Khoa học, Đại học Huế
15 TS. Quách Tuấn Ngọc Nguyên Cục trưởng cục CNTT, Bộ GD ĐT
16 PGS. TS. Dương Anh Đức Phó chủ tịch UBND TPHCM, Nguyên Giám đốc sở TTT HCM, Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT, ĐHQGHCM, Nguyên PGĐ ĐHQG HCM
17 PGS. TS. Lương Chi Mai Nguyên Phó Viện trưởng, Nguyên Chủ tịch HĐKH Viện CNTT, Nguyên CNK CNTT, Trường ĐH KHCN Hà Nội