logo
Hội đồng cố vấn
TS. Nguyễn Long Phó Chủ tịch, TTK Hội Tin học Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình Hiệu trưởng Trường ĐH CMC Nguyên Chủ tịch Hội VT ĐT, Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ
TS. Lê Trường Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH FPT, Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH FPT
GS.TS. Vũ Hải Quân Giám đốc Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng Giám đốc ĐH BKHN, Nguyên CNK CNTT, Trường ĐH BKHN
PGS.TS. Phạm Bảo Sơn Phó Chủ tịch Hội THVN Phó giám đốc ĐHQGHN, Nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ, Nguyên CNK CNTT
GS.TS. Lê Hoài Bắc Nguyên Phó CNK CNTT, Trường ĐHKHTN HCM
GS.TS. Nguyễn Việt Hà Hiệu trưởng Trường ĐHCN, ĐHQGHN
PGS.TS. Võ Trung Hùng Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT, Nguyên Trưởng ban KHCN, ĐH Đà Nẵng
PGS.TS. Trần Văn Lăng Nguyên Phân viện trưởng Phân Viện CNTT thành phố HCM