logo
Hoạt động Hoạt động sinh viên
  • Xây dựng các kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế về nghiên cứu khoa học, đào tạo, nâng cao và đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực CNTT-TT.
  • Tổ chức các sự kiện, hội thảo phục vụ hợp tác nhà trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư- cơ quan quản lý Nhà nước và hợp tác quốc tế trong đào tạo và phát triển nguồn lực CNTT-TT cho Việt Nam và tại Việt Nam cho các đối tác, tập đoàn CNTT-TT nước ngoài.
  • Tham gia, hỗ trợ hoặc phối hợp với các Hội - Hiệp hội nghề nghiệp khác trong việc tổ chức các cuộc thi về CNTT-TT tại Việt Nam như thi học sinh giỏi Tin học, ICPC, thi phần mềm nguồn mở, thi sinh viên với An toàn thông tin …