logo
Hoạt động Hợp tác - Phát triển
  • Tổ chức các hoạt động trao đổi và chia sẻ các thông tin liên quan tới công tác hợp tác nhà trường - doanh nghiệp – nhà đầu tư- cơ quan quản lý Nhà nước và hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị thành viên.
  • Trao đổi, chia sẻ thông tin về giáo trình, tài liệu giảng dạy, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng nghiên cứu chuyên đề trên tinh thần hợp tác và phát triển nguồn học liệu mở, mã nguồn mở trong lĩnh vực CNTT-TT.
  • Tham gia, tư vấn và/hoặc phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các Hội – Hiệp hội nghề nghiệp trong việc xây dựng hoặc tổ chức thi các chứng chỉ nghề nghiệp CNTT-TT chuyên sâu và chuyên nghiệp.