logo
Chủ tịch
GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó chủ tịch-Tổng thư ký
PGS.TS. Bùi Thu Lâm Học viện Kỹ thuật mật mã
Các Phó chủ tịch
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG HCM
PGS.TS. Lê Sỹ Vinh Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Long Giang Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng Trường Đại học CMC
PGS.TS. Ngô Thành Long Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS. Nguyễn Gia Như Trường Khoa học Máy tính, Trường Đại học Duy Tân
PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Trường Đại học CNTT&TT Việt Hàn, ĐH Đà Nẵng
PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa Trường Đại học CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hòa Trường CNTT&TT, Trường ĐH Cần Thơ
Danh sách thư ký
PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình Trường CNTT&TT, ĐH BKHN Phó tổng thư ký
PGS. TS. Trần Minh Triết Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh Phó tổng thư ký
TS. Nguyễn Thị Lương Trường Đại học Đà Lạt Phó tổng thư ký
ThS. Phạm Thị Mai Thảo Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Ủy viên, phụ trách công tác VP FISU