logo

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ II

STT Họ và Tên Cơ quan công tác Vai trò
1 GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Chủ tịch FISU
2 PGS.TS. Bùi Thu Lâm Khoa CNTT, Học viện KTMM Phó Chủ tịch, Tổng thư ký
3 PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG HCM Phó Chủ tịch
4 PGS. TS. Lê Sỹ Vinh Khoa CNTT, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Phó Chủ tịch
5 PGS.TS. Nguyễn Long Giang Viện CNTT, Viện HLKHCN VN Phó Chủ tịch
6 PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng Trường Đại học CMC Phó Chủ tịch
7 PGS. TS. Ngô Thành Long Viện CNTT&TT, HVKTQS Phó Chủ tịch
8 PGS. TS. Nguyễn Gia Như Trường Khoa học Máy tính, Trường Đại học Duy Tân Phó Chủ tịch
9 PGS. TS. Huỳnh Công Pháp Trường Đại học CNTT&TT Việt Hàn, ĐH Đà Nẵng Phó Chủ tịch
10 PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa Trường Đại học CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên Phó Chủ tịch
11 TS. Nguyễn Hữu Hòa Trường CNTT&TT, Trường ĐH Cần Thơ Phó Chủ tịch
12 PGS. TS. Nguyễn Hữu Quỳnh Khoa CNTT, Trường Đại học Thủy Lợi Ủy viên
13 PGS.TS. Trần Đăng Hưng Khoa CNTT, Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
14 PGS.TS. Ngô Hồng Sơn Khoa CNTT, Trường Đại học Phenikaa Ủy viên
15 PGS. TS. Lê Anh Phương ĐH Huế Ủy viên
16 TS. Nguyễn Khắc Thành Trường Đại học FPT Ủy viên
17 TS. Phạm Thị Thu Thúy Khoa CNTT, Trường ĐH Nha trang Ủy viên
18 PGS. TS. Cao Tuấn Dũng Trường CNTT&TT, Đại học Bách khoa HN Ủy viên
19 TS. Nguyễn Anh Tuấn Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM (HUFLIT) Ủy viên
20 PGS. TS. Võ Đình Bảy Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) Ủy viên
21 PGS. TS. Lê Văn Tường Lân Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế Ủy viên
22 TS. Ngô Đức Lưu Trường ĐH Bạc Liêu Ủy viên
23 PGS. TS. Phạm Thế Anh Khoa CNTT, Trường ĐH Hồng Đức Ủy viên
24 PGS. TS. Phạm Trần Vũ Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường ĐHBK, ĐHQG TPHCM Ủy viên
25 PGS. TS. Trần Minh Triết Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
26 PGS.TS. Trần Xuân Tú Viện CNTT, ĐHQGHN Ủy viên
27 TS. Đỗ Thanh Hà Khoa Toán Cơ Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Ủy viên
28 TS. Nguyễn Duy Phương Khoa CNTT, HVCN BCVT Ủy viên