BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch:GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy
Phó Chủ tịch:
 1. PGS.TS. Vũ Hải Quân,
 2. PGS.TS. Trần Văn Lăng
 3. PGS.TS. Bùi Thu Lâm
 4. PGS.TS. Lê Sỹ Vinh
 5. PGS.TS. Ngô Hồng Sơn
 6. TS. Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Thư ký:TS. Nguyễn Thanh Tùng
Trưởng ban Kiểm:PGS. TS. Từ Minh Phương

BAN CHẤP HÀNH

 1. GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy
 2. PGS.TS. Vũ Hải Quân
 3. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
 4. TS. Nguyễn Văn Tảo
 5. PGS.TS. Trần Văn Lăng
 6. PGS.TS. Đỗ Năng Toàn
 7. PGS.TS. Nguyễn Long Giang
 8. PGS.TS. Từ Minh Phương
 9. TS. Nguyễn Hữu Hòa
 10. PGS.TS. Bùi Thu Lâm
 11. PGS.TS. Trần Đăng Hưng
 12. PGS.TS. Ngô Hồng Sơn
 13. PGS. TS. Lê Sỹ Vinh
 14. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
 15. TS. Nguyễn Thanh Tùng
 16. TS. Lê Anh Phương
 17. TS. Nguyễn Khắc Thành
 18. TS. Lê Nguyên Bảo
 19. TS. Dương Trọng Hải
 20. TS. Nguyễn Thị Minh Huyền
 21. TS. Phạm Thị Thu Thúy

BAN KIỂM TRA

 1. PGS.TS. Từ Minh Phương
 2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh
 3. ThS. Lê Văn Tường Lân
 4. PGS.TS Võ Đình Bảy

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DANH DỰ

GS.TS. Nguyễn Thúc Hải

Chủ tịch HĐ CDGSNN ngành CNTT, nguyên CNK CNTT, ĐHBKHN

PGS.TS. NGND Hồ Sỹ Đàm

Nguyên CNK CNTT, ĐH KHTN

GS.TSKH. Đỗ Trung Tá

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông

PGS.TS. NGƯT Thái Thanh Sơn

Nguyên CNK CNTT, ĐH Mở Hà nội

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy

Viện CNTT

TS. Trần Đức Lai

Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông

TS. Quách Tuấn Ngọc

Nguyên Cục trưởng cục CNTT, Bộ GD ĐT

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

GS.TSKH. Hoàng Kiếm

Hiệu trưởng trường ĐH Bà Rịa- Vũng Tàu
Nguyên Hiệu trưởng ĐHCNTT (ĐHQG HCM).
Nguyên Chủ tịch HDCDGS ngành CNTT

GS.TS. Vũ Đức Thi

Nguyên Viện trưởng Viện CNTT, Viện HLKHCNVN

GS.TS. Phan Thị Tươi

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHBK HCM

GS.TSKH. Phạm Thế Long

Nguyên Giám đốc HVKTQS
Phó Chủ tịch HDCDGS ngành CNTT

GS.TS. Hồ Tú Bảo

Viện trưởng Viện Jon von Neuman

PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh

Nguyên PGĐ Đại học Huế

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình

Chủ tịch Hội VT ĐT, Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ,

TS. Lê Trường Tùng

Chủ tịch Hội đồng Quàn trị Trường ĐH FPT

TS. Nguyễn Long

Phó Chủ tịch, TTK Hội Tin học Việt Nam

PGS.TS. Dương Anh Đức

Giám đốc sở TTT HCM, Nguyên PGD ĐHQG HCM

PGS.TS. Lương Chi Mai

CNK CNTT, Trường ĐH KHCN
Chủ tịch HDKH Viện CNTT, Viện HLKHCNVN

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

Phó Hiệu trưởng trường ĐH BKHN

PGS.TS. Lê Hoài Bắc

Phó CNK CNTT, Trường ĐHKHTN HCM

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ

PGS.TS. Võ Trung Hùng

Trưởng ban KHCN, ĐH Đà Nẵng